Akuttandläkare i Göteborg

Behovet av akuttandläkare finns konstant. En tandolycka kan ske när som helst och då är det av största vikt att snabbt kunna åtgärda problemet. I Göteborg finns det kvalitativ och tillgänglig akuttandvård att ta del av.  

Vad är akuttandvård? 
Akuttandvård är ett område inom allmäntandvården. Utbudet av akuttandvård varierar från stad till stad och aktör till aktör. Men behovet finns alltid där.  

Akuttandvård fokuserar på att utreda och åtgärda ett specifikt område i munnen. Det kan vara ett område som drabbats av exempelvis en olycka, men också ett område där tandvärk uppstått. 

Besöket inleds med en akutundersökning som alltså fokuserar på ett speciellt område och inte hela munnen. Därefter informerar tandläkaren dig om vad problemet är och vilka möjliga åtgärder som finns. Behandlingen fortsätter inte förrän tandläkaren informerat dig om ett prisspann samt du bestämt dig för hur du vill gå vidare. 

Välj rätt tandläkare 

För att hitta en tandläkare du känner dig bekväm med kan du läsa recensioner på Google. Där brukar det också nämnas om vilka som erbjuder kvalitativ akuttandvård. Saker som kan vara värda att ta hänsyn till är vilka öppettider kliniken har, att de har kort väntetid samt om de tar extra betalt för akuttandvård. Vissa taxerar extra för behandlingar under kvälls- och helgtid.