Så går ett akut tandvårdsbesök till

Akut tandvård är en vital del inom tandvården. Bredden av det akuta tandvårdsutbudet varierar mellan olika orter och städer, men också mellan olika aktörer. Behovet är däremot konstant, och vikten av gedigna öppettider och korta väntetider är stor.  

En olycka mot tanden dyker ofta upp när vi minst anar det, likaså tenderar tandvärk att dyka upp vid minst lägliga tillfällen. Då är det viktigt att snabbt kunna vända sig till en tandläkare för en akut undersökning. 

Hur går besöket till? 

Ett akutbesök hos tandvården syftar till att åtgärda en specifik skada eller ett värkande område. När ett akutbesök görs genomförs först en undersökning. Undersökningen fokuserar alltså på det område du sökt hjälp för och inte hela munnen. Tandläkaren kollar om det syns något ytligt, och ibland krävs också röntgenbilder för att kunna säkerställa vilken skada som skett samt dess omfattning.  

I vissa fall går problemet att åtgärda direkt, men den mest vanliga är att du får en tillfällig lösning som minskar värken. Du får sedan komma tillbaka till tandläkaren för en permanent lösning.